Na lekársky predpis

Teraupetická oblast Produkt Popis produktu SPC
Tráviaci trakt a metabolizmus Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IU 30 tbl Prevencia a liečba nedostatku vitamínu D a vápnika u dospelých pacientov s rizikom tohto nedostatku.
Suplementácia vitamínu D a vápnika ako doplnok k špecifickej liečbe osteoporózy u pacientov, u ktorých existuje riziko nedostatku vitamínu D a vápnika.
pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Calcichew-D3 Citron 500 mg/400 IU 180 tbl Prevencia a liečba nedostatku vitamínu D a vápnika u dospelých pacientov s rizikom tohto nedostatku.
Suplementácia vitamínu D a vápnika ako doplnok k špecifickej liečbe osteoporózy u pacientov, u ktorých existuje riziko nedostatku vitamínu D a vápnika.
pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Calcichew-D3 Citron 500 mg/400 IU 60 tbl Prevencia a liečba nedostatku vitamínu D a vápnika u dospelých pacientov s rizikom tohto nedostatku.
Suplementácia vitamínu D a vápnika ako doplnok k špecifickej liečbe osteoporózy u pacientov, u ktorých existuje riziko nedostatku vitamínu D a vápnika.
pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Controloc tbl 28 x 20 mg CONTROLOC 20 mg je indikovaný u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na: Symptomatickú liečbu gastroezofageálneho refluxného ochorenia. Dlhodobú liečbu a prevenciu relapsov refluxnej ezofagitídy. pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Controloc tbl 28 x 40 mg CONTROLOC 40 mg je indikovaný u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na: Refluxnú ezofagitídu.CONTROLOC 40 mg je indikovaný u dospelých na: Eradikáciu Helicobactera pylori (H. pylori) v kombinácii s vhodnou terapiou antibiotikami u pacientov s vredmi vyvolanými H. pylori. Vredy žalúdka a dvanástnika. Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekréciou. pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Controloc i.v. plv inj  5 x 40 mg Refluxná ezofagitída. Žalúdočný a dvanástnikový vred. Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekréciou žalúdočnej kyseliny. pdf ikona
ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil 25mg inj  5 x 5 ml Hypertenzná kríza/ závažná alebo veľmi závažná forma hypertenzie/ refraktérna hypertenzia. Kontrolovaná hypotenzia počas náhleho vzostupu krvného tlaku počas, a/alebo po chirurgickom zákroku. pdf ikona
ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil 50mg inj 5 x 10 ml Hypertenzná kríza/ závažná alebo veľmi závažná forma hypertenzie/ refraktérna hypertenzia. Kontrolovaná hypotenzia počas náhleho vzostupu krvného tlaku počas, a/alebo po chirurgickom zákroku. pdf ikona
 ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil Retard cps 50 x 30 mg Hypertenzia. pdf ikona
 ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil Retard cps 50 x 60 mg Hypertenzia. pdf ikona
LIEČIVÁ NA ŽLČOVÉ CESTY A PEČEŇ Flavobion tbl obd 50 x 70 mg Pomocná liečba perzistujúcej a aktívnej hepatitídy, cirhózy pečene, toxicko-metabolických lézií pečene (steatóza pečene, liekové poškodenie, otrava hepatotoxickými látkami). pdf ikona
ANTIHEMORAGIKÁ (HEMOSTATIKÁ) Tachosil Large 9,5 x 4,8 / 1 ks TachoSil je určený pre dospelých na podpornú liečbu pri chirurgických výkonoch na zlepšenie hemostázy, na podporu spojenia tkanív, na podporu sutúr v cievnej chirurgii, keď sú štandardné postupy nedostačujúce a na podporné utesnenie dura mater, aby sa zabránilo postoperatívnemu úniku cerebrospinálneho moku po neurochirurgickom zákroku. pdf ikona
ANTIHEMORAGIKÁ (HEMOSTATIKÁ) Tachosil Mini 3,0 x 2,5 / 1 ks TachoSil je určený pre dospelých na podpornú liečbu pri chirurgických výkonoch na zlepšenie hemostázy, na podporu spojenia tkanív, na podporu sutúr v cievnej chirurgii, keď sú štandardné postupy nedostačujúce a na podporné utesnenie dura mater, aby sa zabránilo postoperatívnemu úniku cerebrospinálneho moku po neurochirurgickom zákroku. pdf ikona
ANTIHEMORAGIKÁ (HEMOSTATIKÁ) Tachosil Midi mat gtv 2x(4,8 cmx4,8 cm) TachoSil je určený pre dospelých na podpornú liečbu pri chirurgických výkonoch na zlepšenie hemostázy, na podporu spojenia tkanív, na podporu sutúr v cievnej chirurgii, keď sú štandardné postupy nedostačujúce a na podporné utesnenie dura mater, aby sa zabránilo postoperatívnemu úniku cerebrospinálneho moku po neurochirurgickom zákroku. pdf ikona
ANTIHEMORAGIKÁ (HEMOSTATIKÁ) Tachosil Pre-rolled mat gtv 1x(4,8 cmx4,8 cm) TachoSil je určený pre dospelých na podpornú liečbu pri chirurgických výkonoch na zlepšenie hemostázy, na podporu spojenia tkanív, na podporu sutúr v cievnej chirurgii, keď sú štandardné postupy nedostačujúce a na podporné utesnenie dura mater, aby sa zabránilo postoperatívnemu úniku cerebrospinálneho moku po neurochirurgickom zákroku. pdf ikona
Iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu Ubretid tbl 50 x 5 mg pooperačná terapia a profylaxia intestinálnej atónie, paralytického ileu
atónia močového mechúra a uretry,funkčná insuficiencia vezikálneho sfinktera a hypotónia močového mechúra, chronická hypotonická obstipácia a megakolon, rôzne neurologické ochorenia (periférna paralýza priečne pruhovaného svalstva, pseudoparalytická myasténia gravis) – môže sa dosiahnuť funkčné zlepšenie.
pdf ikona
METABOLIZMUS Vipdomet 12,5 mg/850 mg tbl flm Vipdomet je indikovaný na liečbu dospelých pacientov vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipdomet 12,5 mg/1000 mg tbl flm Vipdomet je indikovaný na liečbu dospelých pacientov vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipidia tbl flm 28 x 12,5 mg Vipidia je indikovaná dospelým vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu na zlepšenie kontroly glykémie v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi vrátane inzulínu v prípade, keď tieto lieky spolu s diétou a cvičením neposkytujú adekvátnu kontrolu glykémie. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipidia tbl flm 28 x 25 mg Vipidia je indikovaná dospelým vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu na zlepšenie kontroly glykémie v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi vrátane inzulínu v prípade, keď tieto lieky spolu s diétou a cvičením neposkytujú adekvátnu kontrolu glykémie. pdf ikona
Antiflogistiká a antireumatiká XEFO tbl flm 50 x 4 mg Krátkodobá symptomatická liečba akútnej miernej až stredne silnej bolesti u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri osteoartritíde  u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri reumatoidnej artritíde  u dospelých. pdf ikona
Antiflogistiká a antireumatiká XEFO tbl flm 50 x 8 mg Krátkodobá symptomatická liečba akútnej miernej až stredne silnej bolesti u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri osteoartritíde  u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri reumatoidnej artritíde  u dospelých. pdf ikona
Antiflogistiká a antireumatiká XEFO inj 4 mg/ml plv iol 1 x 8 mg Tento liek je určený na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej miernej až stredne silnej bolesti u dospelých. pdf ikona