Syndróm krátkeho čreva

revestive Revestive je indikovaný na liečbu pacientov vo veku 1 rok a viac so syndrómom krátkeho čreva (Short Bowel Syndrome,SBS). Pacienti musia byť stabilizovaní po období črevnej adaptácie po operácii.

Odkaz na SPC