Hereditárny angioedém

Firazyr logo Firazyr je prvý liek na symptomatickú liečbu akútnych záchvatov hereditárneho (dedičného) angioedému aplikovaný subkutánne. Účinkuje ako selektívny kompetitívny antagonista B2 receptorov bradykinínu. Indikuje sa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 2 roky a starších. Je určený na použitie pod dohľadom odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti s možnosťou domácej liečby, čo môže skrátiť čas podania od prvých príznakov záchvatu.

Odkaz na SPC

TAKHZYRO logo TAKHZYRO je plne humánna monoklonálna protilátka produkovaná vo vaječníkových bunkách čínskeho škrečka. Používa sa na rutinnú prevenciu záchvatov hereditárneho angioedému u pacientov vo veku 12 a viac rokov. Účinkuje ako špecifický inhibítor aktívneho plazmatického kalikreínu. Vďaka eliminačnému polčasu cca 14 dní umožňuje schému podávnia raz za dva týždne. Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, potom sa môže aplikovať doma.

Odkaz na SPC

C-APROM/SK//0652