Aké sú súčasné možnosti liečby pacientov s ALK+ NSCLC?

Vďaka neustále pokračujúcemu vývoju v oblasti liečby onkologických ochorení, spoločnosť Takeda prináša inovácie v rôznych oblastiach. Etablovaním lieku Alunbrig (brigatinib) na Slovenskom trhu sa rozšírili aktuálne možnosti liečby dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (Anaplastic Lymphoma Kinase, ALK). Ak sa chcete dozvedieť o tejto problematike viacej, pokračujte prosím ďalej…

C-APROM/SK/ALUN/0002

Mohlo by Vás zaujímať